1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

2913. Odlok o spremembi Odloka o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, stran 7447.

   
Na podlagi 3. to?ke prvega odstavka 39. ?lena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre?iš?eno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
1. ?len 
V Odloku o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20 in 159/20) se v 2. ?lenu v tretjem odstavku ?rta besedilo », pri individualnih športih ter pri športih z najve? 6 udeleženci, ?e je pri vadbi mogo?e neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje«.
KON?NA DOLO?BA 
2. ?len 
Ta odlok za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-20/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-3330-0066
Vlada Republike Slovenije Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.