1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

?lanarina 2021

?lanarina PDK za leto 2021


Vabimo vas, da tudi v letošnjem letu podaljšate ?lanarino v PLANINSKEM DRUŠTVU KRIM za leto 2021. Prav tako pa vas prosimo, da poveste svojim sorodnikom, znancem in prijateljem kako pomembno je gibanje v naravi, posebej sedaj ko nas je skoraj povsem ohromil Covid. Res veliko gibanja na sprehodih in izletih smo v našem društvu v vodniškem s pridruženim mladinskim odsekom pripravili za vas.

Tudi s to »nadlogo« bomo opravili in se nato skupaj odpravili v gore. Naši vodniki jih resni?no dobro poznajo in tudi za vašo varnost bodo vedno poskrbeli z vsakokratnimi priporo?ili.

 

Zneski ?lanarine pri spletni ?lanarini so enaki višini priporo?enih cen ?lanarin za društva Planinske zveze Slovenije, ki jih je sprejel Upravni odbor PZS.

 

?lanarino za PD Krim je sprejel upravni odbor Planinskega društva Krim na 59. dopisni seji UO dne 30.12.2020.

 

Vrste in višina ?lanarine PLANINSKEGA DRUŠTVA KRIM za leto 2021

Kategorija ?lanstva

?lanarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma?ih in tujih gora z najve?jim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma?ih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vklju?no 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,40

PD KRIM-INTERNA ?LANARINA

10,00

 

Planinska ?lanarina je veljavna od dneva v?lanitve do 31. januarja naslednje leto.

Zavarovanje za?ne te?i dan po uspešno zaklju?eni registraciji (ob 00:01). Za obstoje?e ?lane PZS, ki bodo poravnali ?lanarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Asisten?no kritje za stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini velja do 31. 12. in se podaljša s pla?ilom ?lanarine za naslednje leto. Novim ?lanom oz. obstoje?im ?lanom, ki poravnajo ?lanarino po 1. februarju, za?ne zavarovanje in asisten?no kritje te?i dan po uspešno zaklju?eni registraciji (ob 00:01).

 

Družinski popust (20 %) se obra?una vsem družinskim ?lanom (razen A in B1), ?e ?lanarino pla?ajo vsi družinski ?lani so?asno. Vrednost popusta za ?lane A je enaka vrednost popusta ?lanov B (4,40 €). Za družinske ?lane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vklju?no 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, o?e in otrok ali mati samohranilka ali o?e samohranilec z vsaj enim otrokom.

 

?lanarino lahko vpla?ate na slede?e na?ine:

 

  1. 1.Na transakcijski ra?un PD Krim, Troštova ulica 5, 1292 IG,

številka TRR: SI56 6100 0000 7587 687 sklic: 00 7000-2021

v namen vpla?ila vpišite za koga pla?ujete ?lanarino, vrsto ( A, B, B1, …. In koli?ina 1, 2, 3,….), koda namena pla?ila je lahko OTHR

  1. 2.Preko spletne strani www.pdkrim, PZS ali na Petrolu
  2. 3.Pri poverjenikih

 

O vpla?ilu OBVEZNO obvestite poverjenika za ?lanarino:

SILVANA CILENŠEK PALIK, gsm: 031-346-498, e-pošta: cisplus@t-2.si

 

V?lanite se lahko tudi tako, da izpolnite pristopni obrazec ter ga pošljete po pošti na naslov:

Planinsko društvo Krim

Troštova ul. 5

1292 Ig

ali pa obrazec osebno oddate kateremu izmed poverjenikov.

Vse dodatne informacije dobite naknadno po telefonu oz. po pošti. Pristopni obrazec se nahaja tukaj .

S pla?ilom ?lanarine ste tudi zavarovani tako za primer nesre?e, kot tudi odškodninsko.

 

Informacije o zavarovanju in ?lanskih ugodnostih si lahko preberete na spletni strani PD KRIM in spletni strani PZS.

http://www.pdkrim.si/

https://clanarina.pzs.si/

Po prejemu pla?ila vam bomo nemudoma poslali znamkico in ostala pripadajo?a gradiva.

 

 

Lep planinski pozdrav in ostanite zdravi.                                              

                                                                                                                 PD KRIM

                                                                                                                Boštjan Ga?nik    

Ig, 30.12.2020

 Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.