1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

Namenite svoj del dohodnine

SPOŠTOVANI ?LANI / ?LANICE IN NE?LANI
Ravno zaradi odprtosti planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora imajo planinska zveza in tudi naše Planinsko društvo Krim status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato smo posledi?no upravi?enci do sredstev z naslova dohodnine.
Okoli polovice dohodninskih zavezancev te možnosti še ni izkoristilo.
?e se zavedate in ob?utite pozitivno naravnanost in družbeno koristnost planinstva, vas vabimo, da del dohodnine namenite Planinskemu društvu Krim.


Naši podatki:
PLANINSKO DRUŠTVO KRIM
TROŠTOVA ULICA 5
1292 IG

MATI?NA ŠTEVILKA: 19875690

Vaša odlo?itev, ki velja za dav?no tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finan?ne obremenitve?e jo želite uveljaviti že v tem letu, morate to finan?ni upravi RS sporo?iti najkasneje do 31. decembra 2020 na enega od naslednjih na?inov:
  • preko spletne strani eDavki,
  • pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem dav?nem organu
  • Namenitev dela dohodnine lahko uredite tudi brez tiskanja obrazca in pošiljanja na Finan?no upravo RS, in sicer elektronsko .
LINK FURS:
Hvala vsem, ki se boste odzvali našemu vabilu, in hvala vam, ki ste morda to možnost na predlagani na?in izkoriš?ali že do zdaj.
PLANINSKO DRUŠTVO KRIM
PREDSEDNIK BOŠTJAN GA?NIK

2913. Odlok o spremembi Odloka o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, stran 7447.

   
Na podlagi 3. to?ke prvega odstavka 39. ?lena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre?iš?eno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
1. ?len 
V Odloku o za?asnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20 in 159/20) se v 2. ?lenu v tretjem odstavku ?rta besedilo », pri individualnih športih ter pri športih z najve? 6 udeleženci, ?e je pri vadbi mogo?e neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje«.
KON?NA DOLO?BA 
2. ?len 
Ta odlok za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-20/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-3330-0066
Vlada Republike Slovenije 

V nedeljo, 9. 8. 2020, smo se odpravili na izlet na Dve špici/Due Pizzi (2046 m), Julijske Alpe, Italija.

Izhodiš?e: Naborjet-Ov?ja vas/Malborghetto Valbruna (721 m).

Višinska razlika: cca 1400 m.

Trajanje: cca 10 h.

Pot je bila zahtevna ozna?ena pot.

Število udeležencev: 5.

Izlet sem vodil planinski vodnik Niko Bertoncelj.

Ob 6.10 h smo se z obrobja vasi Naborjet-Ov?ja vas/Malborghetto Valbruna napotili po povsem sveže markirani in urejeni poti 605 proti sedlu Forchia di Cjanalot. Od tod smo mimo ko?e Bernardinis nadaljevali na prvi vrh Dveh špic Cima Vildiver, se spustili nazaj do markirane poti in mimo vojaške utrdbe vstopili v rov. Na drugi strani rova se je za?ela ferata po polici pod drugim vrhom Dveh špic Cima Alta. Na sam vrh nas je pripeljala stezica, ki se v klju?ih vije med ruševjem in opuš?enimi vojaškimi rovi. Sestopili smo nazaj do razpotja na zahodnem pobo?ju vrha Cima Alta in po poti 604 nadaljevali do planine Granuda. Nazaj do izhodiš?a smo hodili po kolovozu in po kratkem odseku kolesarske steze, ki pelje iz Kranjske Gore vse do Vidma/Udine.

 

Niko Bertoncelj

Planinski vodnik PD Krim

VELIKA KRPANOVA POT 29. in 30. AVGUST

Pripravil sem turo po Veliki Krpanovi poti. Le-ta je dolga kar 92 km in to brez opcije ?ez Slivnico, kamor zagotovo ne bomo šli. Še tako jo bomo kak kilometer skrajšali in prilagodili razmeram. Rezerviral sem no?enje v apartmaju v youth hostlu v Podcerkvi za 12 oseb (cca 17 € + 5 € zajtrk po osebi). Iz Ljubljane bomo šli z vlakom ob 6.35 do Pivke 7.55. Vra?ali se bomo iz Postojne z vlakom v nedeljo proti ve?eru. Pot tehni?no ni zahtevna, razen kondicijsko in je slabo ozna?ena. Vodi po zanimivem terenu, kamor obi?ajno ne zaidemo. Prehodil sem jo pred sedemnajstimi leti. 
Prijave in informacije janko.strahomer@gmail.com ali 051369213.
Prilagam dva linka in zemljevid poti z to?ko no?enja.
Upam, da nam korona ne bo pokvarila na?rtovanega, saj bo tura realizirana le ob ustrezni epidemiološki situaciji.
Janko

Udeleženec pohoda s prijavo na pohod potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima pla?ano ?lanarino PZS za teko?e leto. Se ravna v skladu s ?astnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.

p.s. Upoštevati moramo tudi navodila NIJZ in priporo?ila Planinske zveze Slovenije po preklicu epidemije koronavirusa. Priporo?ilo PZS je pripeto k temu sporo?ilu.Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.