Markacijski odsek

Markacisti smo skupina prostovoljcev, ki v dobrobit društva in ljudi, ki se podajajo v naravo, skrbimo za čiščenje, vzdrževanje in označbo planinskih poti, katerih skrbnik je planinsko društvo.

Skupaj PD Krim oskrbuje približno 44 km planinskih poti, ki se nahajajo v širši okolici Krima in Mokrca.

Letno izvedemo več  prostovoljnih delovnih akcij in skrbimo, da lahko planinci varno prispemo do planiranih ciljev.

Vsem markacistom je skupna predanost in neizmerna vnema.

Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli in opravi ustrezno izobraževanje, ki ga organizira Planinska zveza Slovenije.

Markacisti smo prostovoljni planinski delavci, ki na organiziran način skrbimo za vzdrževanje planinskih poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh in podzakonskimi akti. Vsak član PZS oziroma planinskega društva se prostovoljno moralno zavezuje, da se bo ravnal po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev, markacist pa mora dodatno izpolnjevati tudi dolžnosti in pravice, ki mu pripadajo po nazivu MARKACIST PZS.

Osnovni znak, s katerim označujemo planinsko pot je Knafelčeva markacija. Je bela pika obdana z rdečim kolobarjem. Knafelčeva markacija je zaščitena in jo lahko za označevanje planinskih poti uporabljamo le markacisti na poteh, ki so vpisane v evidenco planinskih poti.

Za učinkovito delo je markacistov vedno premalo, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati pri obnovi in vzdrževanju poti, da se nam pridružite. 

Markacisti PD Krim:

  • Jože Kraševec – Predsednik MO
  • Tomislav Černak
  • Jure Purkat
  • Boris Gorenčič

Za učinkovito delo je markacistov vedno premalo. Zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati pri obnovi in vzdrževanju poti znotraj našega društva, da se nam pridružite.