NAŠI ZAČETKI

Do pred približno dvaindvajset leti je na Ižanskem že delovalo Planinsko društvo Ig, katero je konec osemdesetih propadlo iz več razlogov. Želja po organiziranem planinarjenju pa je ostala. 

Tako smo se leta 2008 planinski navdušenci skupaj s člani PD Drago Bregar izpod Krima odločili in ustanovili samostojno planinsko društvo.

Boštjan Gačnik je prvi in še vedno aktualni predsednik.

Društvo je član Planinske zveze Slovenije in Meddruštvenega odbora planinskih društev Ljubljane, Športne zveze Ig. Pokriva pa območje občine Ig oziroma Krimsko Mokrškega pogorja. Glavni poudarek društvo namenja gorništvu z organizacijo izletov v slovenska in tuja gorstva ter delu z mladimi.

Društvo skrbi tudi za 44 km markiranih poti na območju naše občine in širše.

Članek iz Revije Mostiščar, leto 2008

Vrh Mežaklje bom stal,
pesem svojo rjul,
Blegaš jo bo čul,
Krim odmev bo dal.
Na vse vetrove jo bom tresel,
eden jo bo na Pohorje nesel…

Že Oton Župančič je v svojih verzih podal pomembnost Krima v slovenskem okolju.

Tokrat odmeva precej glasno, saj smo se planinski zanesenjaki zbrali skupaj in kot smo napovedali, 03. oktobra 2008, ustanovili Planinsko društvo Krim. Vse skupaj se je dogajalo v Družbenem domu v Iški vasi, kjer je bil tudi ustanovni občni zbor.

Do pred približno dvaindvajset leti je na Ižanskem že delovalo Planinsko društvo Ig, katero je konec osemdesetih propadlo iz več razogov. Vendar je želja po organiziranosti ostala. Tako smo se planinski navdušnci skupaj s člani PD Drago Bregar izpod Krima odločili, da ustanovimo samostojno planinsko društvo. Ta dolgoletna želja se nam je uresničila minuli petek, ko smo ustanovili PLANINSKO DRUŠTO KRIM s sedežem v Iški vasi 31.

Zbralo se nas je 31 ustanovnih članov, sprejeli smo vse formalnosti v zvezi z ustanovitvijo društva. Razveselili smo se veliki zainteresiranosti širše javnosti. Sprejeli smo statut društva in izvolili vse organe društva, kateri pa so do občnega zbora začasni.

Za predsednika društva je bil izvoljen Boštjan Gačnik. V svojem govoru se je zahvalil za izkazano čast, da je lahko prvi predsednik društva, in ni pozabil na vse somišljenike, ki so vsa ta leta sodelovali pri oblikovanju ideje o društvu. Napovedal je, da bo društvo delovalo po predvidenem planu, torej pristopilo k članstvu v Planinski zvezi Slovenije, se vključilo v lokacijsko ustrezni društveni odbor, sprejelo temeljne pravilnike, ter tako prispevalo k postopni uresničitvi želje po razvoju planinstva na območju občine Ig. Zahvalil se je tudi Občini Ig za vso izkazano finančno podporo.

Društvo je torej ustanovljeno, vendar bo zaživelo šele s člani, ki bodo dihali v njem, ter skrbeli za njegovo rast. K včlanitvi ste vabljeni vsi.