PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednika društva voli Zbor članov izmed svojih polnoletnih članov.
Mandatna doba predsednika društva je 4 leta.

Predsednik: Boštjan Gačnik

Predsednik društva v.d.: Janko Purkat

V  nekdanjem PD Ig sem že kot osnovnošolec in tudi kasneje tekmoval v orientaciji, kjer sem zelo užival. Potreba po vodnikih me je potegnila v vodniško šolo. Vendar sem se po končanem izobraževanju težko poškodoval. PD Ig je v tem času zamrlo. Tako je moje vodništvo mirovalo preko dvajset let. Z ustanovitvijo PD Krim sem se vključil v vodniški odsek. Najraje vodim pohodniške ture, kamor običajni planinci ne zaidejo in trajajo več dni

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe sprejete na občnemu zboru.
UO PD Krim sestavljo 7 članov.

Predsednik: Boštjan Gačnik
Člani: Barbara S Podlesnik, Simona Zorko, Silvana Cilenšek, Jože Kraševec, Marko Habjan, dr. Jurij Podržaj, David Pečečnik.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli Zbor članov za mandatno dobo 4 let.

Predsednik: Ana Podržaj
Člani: Boštjan Debeljak in Mojca Juričan Podržaj